Zichtbaarheid

U bepaalt zelf voor wie uw gegevens zichtbaar zijn.  Anderen kunnen uw portfolio niet zonder uw toestemming inzien; ook het schoolbestuur of de onderwijsinspectie niet.

Delen, of niet

U bepaalt zelf hoe u met uw gegevens in het portfolio omgaat. Wilt u het gebruiken in een loopbaangesprek op school of delen met collega’s, dan kiest u daar zelf voor. Dat geldt ook voor uw persoonsgegevens.

Toekomst

Leraren gaan zelf over de inhoud van het portfolio. In de toekomst wordt door leraren bepaald aan welke eisen u moet voldoen om als leraar voor de klas te mogen staan. Er wordt nog nagedacht hoe een leraar kan laten zien dat hij aan die eisen voldoet.
Uw portfolio blijft hoe dan ook alleen beschikbaar voor uzelf.