Wat is de rol van scholen bij het aanleveren van gegevens van leraren?

In de onderwijswetten is bepaald dat een school aangeeft wie bevoegd is. De school controleert de combinatie van een diploma, deskundigheid, te geven vak en specifieke eisen. Dat resulteert in een benoemingsgrondslag die aangeleverd wordt aan DUO voor het portfolio.

Belangrijk daarbij is dat:

  • alleen de school een benoemingsgrondslag kan aanleveren;
  • de controle van het diploma van de leraar alleen bij┬áde aanstelling door de school wordt gedaan.

Bent u het niet eens met de gegevens die uw school heeft aangeleverd en komt u er met uw school niet uit? Dan kunt u hier een correctieverzoek indienen:

mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/correctie-verzoek