Mijn benoemingsgegevens kloppen niet. Wat kan ik doen?

Uw benoemingsgegevens worden doorgegeven door uw schoolbestuur. Wilt u deze wijzigen, dan dient u contact op te nemen met uw school.

Is dit al gebeurd en komt u er met uw school niet uit, dan kunt u een correctieverzoek doen. Daarvoor moet u inloggen met DigiD.