Kunnen mijn gegevens worden verwijderd?

U kunt uw account zelf verwijderen.

Het verwijderverzoek wordt meteen (automatisch) uitgevoerd en u ontvangt hiervan een bevestiging per brief in uw berichtenbox of per post. De gegevens worden vervolgens vijf jaar bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn.

Uw gegevens kunnen ook worden verwijderd na uw aanmelding als u daar een verzoek voor doet. De gegevens worden vervolgens vijf jaar bewaard. De reden hiervoor is om inzicht te hebben of leraren eerder een portfolio hebben opgebouwd en recht hebben om zich nogmaals aan te melden gezien de (toekomstige) herregistratie-eisen.

U kunt het verzoek opsturen naar:

info@lerarenportfolio.nl

Lerarenportfolio
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Gegevens vanuit de school

Gegevens die worden aangeleverd door de school kunnen niet worden verwijderd. Er is een wettelijke grondslag om deze gegevens aan te leveren, namelijk de Wet beroep leraar.