Ik ben leraar maar werk momenteel niet op een school, kan ik mij aanmelden?

Het uitgangspuntĀ is dat de schoolbesturen de benoemingsgegevens van de bij hun werkzame leraren aanleveren. Leraren die werkzaam zijn bij een school kunnen zich aanmelden voor het portfolio.

Leraren die niet als leraar op een school werkzaam zijn, kunnen zich vanaf het voorjaar van 2019 aanmelden. Het proces van aanmelden wordt momenteel ontwikkeld.