Portfolio

In het portfolio kunt u uw eigen professionele ontwikkeling en bijscholing vastleggen en bijhouden. U beslist zelf welke activiteiten u waardevol vindt om toe te voegen. U gaat zelf over de inhoud van uw portfolio, uw vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. In uw portfolio kunt u ook ontwikkeldoelen opnemen. Hier kunt u uw professionaliseringsactiviteiten aan koppelen.

Ook informele leervormen

Naast traditionele leervormen, kunt u ook informele  leervormen opnemen in uw portfolio. Of het nu gaat om intervisie, coaching, intercollegiaal lesontwerp of zelfstudie, u kunt allerlei activiteiten toevoegen aan uw portfolio.

Handvat

Het portfolio biedt een volledig overzicht van uw activiteiten en dit gaat niet verloren wanneer u van school wisselt. U bepaalt zelf al dan niet samen met uw school welke activiteiten van belang zijn voor uw vak als leraar. Het portfolio biedt u ook een handvat om hierover in gesprek te gaan met uw school of team.

Hoe werkt het portfolio?

Titel: Hoe werkt het portfolio?
Voiceover:
Cursussen, opleidingen en workshops. Maar ook verschillende vormen van collegiaal leren en zelfstudie, zoals intervisie, coaching en intercollegiaal lesontwerp.
Al deze activiteiten kunt u snel en eenvoudig bijhouden in het Lerarenportfolio.
Een makkelijk, persoonlijk en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om uw professionele ontwikkeling overzichtelijk in kaart te brengen.
In het portfolio kunt u niet alleen activiteiten toevoegen maar ook allerlei aanvullende informatie, zoals een persoonlijke reflectie en bijlagen.
Deel uw activiteit makkelijk met uw collega's.
Ook kunt u uw eigen ontwikkeldoelen formuleren en bijhouden hoe u aan die doelen heeft gewerkt.
Exporteer al deze gegevens met één druk op de knop.
En deel ze met wie u wilt, bijvoorbeeld in een loopbaangesprek.
Meteen aan de slag? Meld u nu aan op mijn.lerarenportfolio.nl.