Portfolio

In het portfolio kunt u uw eigen professionele ontwikkeling en bijscholing vastleggen en bijhouden. Hierdoor beslist u zelf welke activiteiten een bijdrage leveren aan uw professionalisering. U gaat zelf over de inhoud van uw portfolio, uw vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.

Naast traditionele leervormen, kunt u ook informele  leervormen opnemen in uw portfolio. Of het nu gaat om intervisie, coaching, intercollegiaal lesontwerp of zelfstudie, u kunt allerlei activiteiten toevoegen aan uw portfolio.

Het portfolio biedt een volledig overzicht van uw activiteiten en dit gaat niet verloren wanneer u van school wisselt. U bepaalt zelf al dan niet samen met uw school welke activiteiten van belang zijn voor uw vak als leraar. Het portfolio biedt u ook een handvat om hierover in gesprek te gaan met  uw school of team.

Portfolio ophalen vanuit Registerleraar

Heeft u al een portfolio opgebouwd in Registerleraar, dan kunt u deze zelf overzetten wanneer u zich aanmeldt. Bij het overzetten wordt alleen de inhoud van uw portfolio en bijbehorende documenten meegenomen. Diploma’s en certificaten die betrekking hebben op uw bevoegdheid als leraar zijn niet nodig voor uw aanmelding. Deze gegevens worden door uw school bij ons aangeleverd.