Portfolio

In het portfolio kunt u uw eigen professionele ontwikkeling en bijscholing vastleggen en bijhouden. Hierdoor beslist u zelf welke activiteiten een bijdrage leveren aan uw professionalisering. U gaat zelf over de inhoud van uw portfolio, uw vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.

Naast traditionele leervormen, kunt u ook informele  leervormen opnemen in uw portfolio. Of het nu gaat om intervisie, coaching, intercollegiaal lesontwerp of zelfstudie, u kunt allerlei activiteiten toevoegen aan uw portfolio.

Het portfolio biedt een volledig overzicht van uw activiteiten en dit gaat niet verloren wanneer u van school wisselt. U bepaalt zelf al dan niet samen met uw school welke activiteiten van belang zijn voor uw vak als leraar. Het portfolio biedt u ook een handvat om hierover in gesprek te gaan met uw school of team.

Titel: Hoe werkt het portfolio?
Voiceover:
Cursussen, opleidingen en workshops. Maar ook verschillende vormen van collegiaal leren en zelfstudie, zoals intervisie, coaching en intercollegiaal lesontwerp.
Al deze activiteiten kunt u snel en eenvoudig bijhouden in het Lerarenportfolio.
Een makkelijk, persoonlijk en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om uw professionele ontwikkeling overzichtelijk in kaart te brengen.
In het portfolio kunt u niet alleen activiteiten toevoegen maar ook allerlei aanvullende informatie, zoals een persoonlijke reflectie en bijlagen.
Deel uw activiteit makkelijk met uw collega's.
Ook kunt u uw eigen ontwikkeldoelen formuleren en bijhouden hoe u aan die doelen heeft gewerkt.
Exporteer al deze gegevens met één druk op de knop.
En deel ze met wie u wilt, bijvoorbeeld in een loopbaangesprek.
Meteen aan de slag? Meld u nu aan op mijn.lerarenportfolio.nl.

Portfolio ophalen vanuit Registerleraar

Heeft u al een portfolio opgebouwd in Registerleraar, dan kunt u deze zelf overzetten wanneer u zich aanmeldt. Bij het overzetten wordt alleen de inhoud van uw portfolio en bijbehorende documenten meegenomen. Diploma’s en certificaten die betrekking hebben op uw bevoegdheid als leraar zijn niet nodig voor uw aanmelding. Deze gegevens worden door uw school bij ons aangeleverd.