Aanmelden portfolio

Het portfolio is er voor alle leerkrachten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u het portfolio gebruiken, meld u dan aan.

Hoe verloopt het aanmelden?

Aanmelden bestaat uit het controleren en aanvullen van uw informatie. U heeft geen diploma’s of documenten nodig als uw school uw gegevens heeft aangeleverd. Is dat niet het geval dan kunt u zelf uw documenten uploaden.

1. Houd uw DigiD bij de hand

U heeft uw DigiD met sms-authenticatie nodig voor uw aanmelding. Nog geen DigiD? Ga naar DigiD.nl.

2. Controleer uw gegevens

U heeft geen kopieën van diploma's nodig als de gegevens zijn aangeleverd door uw school. Controleer uw gegevens goed. Klopt er iets niet? Neem dan contact op met uw school. Komt u er met uw school niet uit? Dan kunt u hier een correctieverzoek indienen (via DigiD).
U kunt ook zelf uw documenten uploaden. Die worden, voor u kunt starten, nog wel gecontroleerd.

3. Uw portfolio

U kunt starten met uw portfolio waarin u bijhoudt welke professionaliseringsactiviteiten u onderneemt.