Voor leraren

Als leraar ontwikkelt u zich continu. Bent u leraar binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs dan kunt u uw eigen portfolio opbouwen. Het portfolio is bedoeld voor het bijhouden van uw bijscholing en professionele ontwikkeling. Zo heeft u regie op uw ontwikkeling. Ook kunt u via het portfolio contact leggen met andere leraren.

Een kijkje in het Lerarenportfolio

Muziek speelt.

Voice over:

U blijven ontwikkelen in uw vak als leraar?
Dat kan met het Lerarenportfolio.
Het brengt uw professionele ontwikkeling
en bijscholing overzichtelijk in kaart.
Het Lerarenportfolio is een handig, persoonlijk en gebruiksvriendelijk hulpmiddel,speciaal ontwikkeld voor leraren.
Voeg snel en eenvoudig de activiteiten toe die hebben bijgedragen
aan uw professionaliteit en zoek aanvullende activiteiten in de rijke catalogus.
Op het dashboard ziet u in één oogopslag aan welke activiteiten u heeft deelgenomen.
En hoeveel uren u aan deze activiteiten heeft besteed, per schooljaar.
U kunt in het Lerarenportfolio ook uw eigen ontwikkeldoelen opstellen
en aangeven hoe u daaraan heeft gewerkt.
Gebruik van het Lerarenportfolio is vrijwillig: u bepaalt zelf wát u vastlegt
en met wie u deze gegevens deelt.
Bovendien blijft het portfolio altijd van u.
Handig, want als u van baan verandert, neemt u uw eigen portfolio mee.
Meteen aan de slag? Meld u dan nu aan op mijn.lerarenportfolio.nl