Samenwerkende partijen

Om het Lerarenportfolio tot stand te brengen, werken verschillende partijen samen. Allereerst zijn er natuurlijk de leraren zelf. Via onder andere gebruikerstesten en een community zijn leraren  nauw betrokken bij de totstandkoming van het Lerarenportfolio.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor invoering van de Wet beroep leraar en lerarenportfolio. OCW werkt hierbij samen met DUO en het CIBG.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO is het aanspreekpunt voor de schoolbesturen, die voor het portfolio de benoemingsgegevens van leraren aanleveren. Zie voor meer informatie: www.duo.nl/zakelijk/lerarenportfolio/.

CIBG

Het CIBG bouwt en beheert het Lerarenportfolio in opdracht van OCW. Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG beheert onder andere ook het BIG-register in de zorg. Zie voor meer informatie: www.cibg.nl.

Sectorraden

De wet vereist dat het kwaliteitskader van de beroepsgroep de steun heeft van schoolbesturen. Het moet namelijk passen bij de werkwijze in de scholen. De ontwikkeling van het portfolio vindt daarom in overleg met de sectorraden plaats.

Privacy

Meer informatie over de samenwerking, gegevensverzameling en -uitwisseling vindt u onder Privacy.