Leraren willen meer ruimte voor hun eigen ontwikkeling. De Wet beroep leraar geeft leraren deze ruimte en het portfolio ondersteunt daarin. Leraren maken in een professioneel statuut afspraken met hun schoolbestuur over hun eigen beroepsuitoefening.

De leraar heeft zelf invloed op zijn professionele ontwikkeling, bij- en nascholing. De leraar gaat zelf over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Alle activiteiten die de leraar van belang vindt voor zijn of haar ontwikkeling als leraar kan worden toegevoegd aan het portfolio.

Meer informatie over de Wet beroep leraar vindt u op Rijksoverheid.nl.