Hoe komt het Lerarenportfolio aan mijn gegevens?

Uw gegevens zijn afkomstig van uw schoolbestuur. De schoolbesturen leveren op grond van de Wet beroep leraar benoemingsgegevens van hun leraren aan.

De benoemingsgegevens bevatten onder meer uw burgerservicenummer (BSN) en uw benoemingsgrondslag. Uw persoonsgegevens worden vervolgens opgehaald uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat dit gaat om een wettelijke verplichting is dit conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie kunt u vinden op de pagina ‘Privacy’.