Kennis en onderzoek

Wilt u uw onderwijs verrijken met inzichten uit onderwijsonderzoek? De volgende gratis initiatieven kunnen u daarbij helpen:

Initiatieven van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Heeft u een onderwijsvraag?

De Kennisrotonde is het online loket voor beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of een lerarenopleiding, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.
Bekijk of uw vraag al beantwoord is of stel zelf uw vraag bij de NRO Kennisrotonde

Wilt u zelf de wetenschappelijke literatuur induiken?

De toolkit Toegang tot literatuur begeleidt u stap voor stap. Van het bepalen van uw zoekvraag en zoekstrategie; het doorzoeken van zoeksystemen met vrij toegankelijke wetenschappelijke literatuur; tot het selecteren, beoordelen, lezen en interpreteren van de zoekresultaten.
Krijg handvatten aangereikt om betaalmuren, irrelevante zoekresultaten, of lastig te doorgronden teksten de baas te worden.
Naar de NRO- toolkit Toegang tot literatuur

Bekijk prettig leesbare samenvattingen over onderzoeksresultaten

In de Kennisportal onderwijs krijgt u met een zoekactie de zoekresultaten uit 26 aangesloten Nederlandstalige databases en websites gepresenteerd. Die resultaten tonen betrouwbare, toegankelijke samenvattingen van kennis uit onderwijsonderzoek, met een verwijzing naar (wetenschappelijke) publicaties.
Ook via nieuwsberichten en de projectendatabase van het NRO blijft u op de hoogte van uitkomsten en opbrengsten. De onderzoeksresultaten zijn vaak aangevuld met concrete producten voor de onderwijspraktijk, zoals checklists, lesmethodes, video’s of een handreiking.

Ga naar de NRO Kennisportal onderwijs

Ga naar nieuwsberichten op de NRO-site over onderzoeksresultaten

Initiatieven van de Koninklijke bibliotheek

Hulp bij zoeken naar vrij toegankelijke wetenschappelijke literatuur

De KB helpt u bij het zoeken naar vrij toegankelijke, oftewel open access, versies van wetenschappelijke publicaties. 
Tips voor het vinden van open access publicaties

Overige initiatieven

Leeromgeving voor praktijkonderzoek Lichamelijke Opvoeding (LO)

Fontys biedt een digitaal platform om leraren en studenten te ondersteunen bij het uitvoeren van praktijkonderzoek binnen de LO. De stappen die doorlopen worden zijn ook bruikbaar voor andere vakgebieden.
OnderzoekLO.nl – voor leraren en studenten