Studiebelastingsuren | Vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch bekwaam

Vakinhoudelijk bekwaam, wat wordt daar precies onder verstaan en hoe onderscheidt zich dat van vakdidactisch en pedagogisch bekwaam. In dit document worden de begrippen nader uitgelegd.