Overzicht type activiteiten met bijbehorende subtypen

Het Lerarenportfolio benoemt een aantal typen activiteiten die leraren kunnen volgen en opnemen in hun portfolio. Welke typen en subtypen kent het Lerarenportfolio?