27 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Een kijkje in het Lerarenportfolio

Deze animatie laat zien wat leraren kunnen in het portfolio.

Video | 19-04-2019

Richtlijnen bij het schrijven van een review

Leraren horen graag wat u vindt van een opleiding of cursus die u heeft gevolgd. Zodat ze mede daardoor een bewuste keuze kunnen ...

Vraag en antwoord

Studiebelastingsuren | Vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch bekwaam

Vakinhoudelijk bekwaam, wat wordt daar precies onder verstaan en hoe onderscheidt zich dat van vakdidactisch en pedagogisch ...

Publicatie | 15-02-2019

Hoe komt het Lerarenportfolio aan mijn gegevens?

Uw gegevens zijn afkomstig van uw schoolbestuur. De schoolbesturen leverenĀ op grond van de Wet beroep leraar benoemingsgegevens ...

Vraag en antwoord

Handleiding | Opmaak deelnemersbestand

Bij het maken van het deelnemersbestand moet u een bepaalde opmaak gebruiken. In deze handleiding kunt u lezen hoe dit moet.

Publicatie | 04-02-2019

Overzicht type activiteiten met bijbehorende subtypen

Het Lerarenportfolio benoemt een aantal typen activiteiten die leraren kunnen volgen en opnemen in hun portfolio. Welke typen en ...

Publicatie | 04-02-2019

Kwaliteitscriteria aanbieders

Publicatie | 04-02-2019

Met welk KVK-nummer kan ik me aanmelden?

Vraag en antwoord

Algemene introductie portfolio voor leraren

Deze animatie laat zien wat leraren kunnen in het portfolio.

Video | 23-11-2018

Kan mijn dossier op mijn school worden gekoppeld met het portfolio?

Kan mijn portfolio op mijn school worden gekoppeld met het Lerarenregister?

Vraag en antwoord