26 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Handleiding | Opmaak deelnemersbestand

Bij het maken van het deelnemersbestand moet u een bepaalde opmaak gebruiken. In deze handleiding kunt u lezen hoe dit moet.

Publicatie | 15-07-2019

Kennis en onderzoek

Wilt u uw onderwijs verrijken met inzichten uit onderwijsonderzoek? De volgende gratis initiatieven kunnen u daarbij helpen:

Publicatie | 02-07-2019

Mijn benoemingsgegevens kloppen niet. Wat kan ik doen?

Uw benoemingsgegevens worden doorgegeven door uw schoolbestuur. Wilt u deze wijzigen, dan dient u contact op te nemen met uw ...

Vraag en antwoord

Hoe werkt het portfolio?

portfolio

Video | 07-05-2019

Hoe werkt de catalogus?

In de catalogus kunt u scholingsactiviteiten van aanbieders vinden en kunt u reviews van collega's inzien.

Video | 07-05-2019

Een kijkje in het Lerarenportfolio

Deze animatie laat zien wat leraren kunnen in het portfolio.

Video | 19-04-2019

Richtlijnen bij het schrijven van een review

Leraren en aanbieders horen graag wat u vindt van een opleiding of cursus die u heeft gevolgd. Zodat leraren mede daardoor een ...

Vraag en antwoord

Studiebelastingsuren | Vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch bekwaam

Vakinhoudelijk bekwaam, wat wordt daar precies onder verstaan en hoe onderscheidt zich dat van vakdidactisch en pedagogisch ...

Publicatie | 15-02-2019

Hoe komt het Lerarenportfolio aan mijn gegevens?

Uw gegevens zijn afkomstig van uw schoolbestuur. De schoolbesturen leveren op grond van de Wet beroep leraar benoemingsgegevens ...

Vraag en antwoord

Overzicht type activiteiten met bijbehorende subtypen

Het Lerarenportfolio benoemt een aantal typen activiteiten die leraren kunnen volgen en opnemen in hun portfolio. Welke typen en ...

Publicatie | 04-02-2019