Enquête over de Wet beroep leraar

Uitnodiging voor een enquête over de Wet beroep leraar

Het lerarenportfolio is een van de instrumenten voor leerkrachten om te werken aan hun professionaliteit. De visie hierop van het ministerie staat in de nieuwe Wet beroep leraar.
Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Panteia nu gevraagd een nulmeting uit te voeren naar de Wet beroep leraar (wbl). De Wet beroep leraar bestaat concreet uit de volgende instrumenten/maatregelen:

  • Omschrijving van het beroep leraar (in de wet)
  • Professionele ruimte/zeggenschap en professioneel statuut
  • Een (vrijwillig) lerarenportfolio

Voor deze nulmeting brengen we in kaart in hoeverre u als leraar uit het po, vo of mbo bekend met de wbl, betrokken bent bij de invoering ervan en aankijkt tegen de beoogde resultaten van de wbl.

We verzoeken u vriendelijk om uw medewerking door het beantwoorden van een korte online vragenlijst.
U kunt de vragenlijst invullen door de volgende link aan te klikken:

https://panteia.nebu.com/scripts/dubinterviewer.dll/frames?Quest=252&via=2

LET OP: Het kan zijn dat u deze enquête al via uw schoolbestuurder heeft ontvangen. Uiteraard hoeft u deze enquête maar één keer in te vullen.
Onder de respondenten verloten wij 16 bol.com bonnen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groet,
Onderzoekteam Panteia