Ondersteuning professionele ontwikkeling van leraren blijft

Een lerarenregister kan alleen succesvol zijn als dit van, voor en door alle leraren is. Dit is momenteel niet het geval. Het ondersteunen van leraren met hun professionele ontwikkeling blijft belangrijk. Daarom ligt de focus op het portfolio voor leraren en wordt het Lerarenregister uitgefaseerd. Het gaat geleidelijk over naar Lerarenportfolio. In deze winterperiode vindt de overgang plaats.

Lerarenportfolio

Heel concreet betekent dit dat het portfolio voor leraren en de catalogus met opleidingen en cursussen aan leraren als hulpmiddel voor de ontwikkeling van leraren blijft bestaan. De leraar kan op vrijwillige basis hiervan gebruik maken. Het voornaamste voordeel voor de leraar is dat hij naar eigen inzicht een portfolio kan opstellen. Het Lerarenportfolio ondersteunt vele vormen van collegiaal leren, zelfstudie, cursussen en deelopleidingen. In tegenstelling tot een bekwaamheidsdossier dat heel duidelijk bij de schoolomgeving hoort, is het portfolio onafhankelijk van de school. Wisselen van omgeving heeft dan ook geen invloed op het persoonlijke portfolio.

Portfolio blijft ontwikkelen

Het team Wet beroep leraar, geholpen door leraren, vakverenigingen en anderen bouwt ondertussen verder aan het Lerarenportfolio. Voor deze activiteiten vragen we hulp van meer leraren, doe mee met deze ontwikkeling. Meld u aan om mee te denken over het Lerarenportfolio.