Aanleveren van basisgegevens door scholen

Op 1 augustus wordt het portfolio van het Lerarenregister voor leraren opengesteld. Om eenvoudig gebruik te kunnen maken van het portfolio worden de basisgegevens van leraren aangeleverd door de school.

Basisgegevens nodig voor portfolio

Het portfolio is ontwikkeld voor leraren die hun professionalisering en bekwaamheid willen bijhouden. Het schoolbestuur geeft aan dat u actief lesgeeft door de aanlevering van de schoolgegevens. We roepen alle scholen op om de basisgegevens van hun leraren voor 1 augustus 2018 aan te leveren, zodat leraren eenvoudig gebruik kunnen maken van het portfolio. Bij de eerste keer inloggen hoeft de leraar deze gegevens alleen nog maar te controleren en te bevestigen. Daarna kunnen leraren direct aan de slag.

Naast traditionele leervormen, kunnen ook informele leervormen bijgehouden worden in het portfoliotool, bijvoorbeeld peer reviews, zelfstudie of collegiaal leren. In deze omgeving kan ervaring opgedaan worden met het structureel werken aan eigen bekwaamheidsonderhoud via een portfolio. Het portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor de leraar zelf. Anderen kunnen het niet inzien.